top of page

Преди всичко това е изцяло българска компания, притежаваща национален лиценз и национален мениджмънт, с локално управление от специалисти и професионалисти, познаващи отлично особеностите на този пазар. Методите на обучение, цялото ноу-хау, стратегическото управление, както и технологичната поддръжка се осъществяват от централата на компанията в гр. София, България

Pro King Security Ltd. е основана от професионалисти с над 15 годишен опит в сферата на сигурността, частните охранителни услуги и спeциализирани охранителни операции.Основната ни цел е да направим Pro King Security Ltd. разпознаваем и предпочитан партньор , чрез постоянното разширяване на предлаганото портфолио от услуги.

Компанията предлага услуги в областта на сигурността за промишлени предприятия, търговски центрове, административни сгради, хипермаркети, хотели и др.

Pro King Security Ltd. притежава национален лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна.

Ние в Pro King Security Ltd. сме убедени, че бъдещето принадлежи на новаторите, на генераторите на идеи, които работят в полза на клиентите, улеснявайки ги все повече в ежедневната мрежа от избори, които трябва да правят. Считаме, че ще успеем да направим този избор удоволствие, а не затруднение.

За нас

bottom of page